Löner välgörenhet

välgörenhet actionaidVälgörenhet:I det här inlägget listar jag vad många de mest kända välgörenhetsorganisationerna tar ut i arvode. Vi vill ju att de pengar som vi ger i välgörenhet ska gå i så stor mån som möjligt till de som behöver det, inte att pengarna ska gå till derasVD osv.

Nedan får du information om löner för flera av de stora välgörenhetsorganisationerna och vidare analys utifrån Charity rating- som ger bra rapporter om många välgörenhetsorganisationer.

Det kan vara svårt att bestämma sig vilket organisation man vill hjälpa. Ska man hjälpa fattiga i Sverige eller utomlands? Ingen i Sverige behöver svälta eller gå på gatan. Det finns miljontals barn i Sydamerika, Indien och Afrika som går på gatan och tvingas prostituera sig,blir utsatta för våld och trafficking osv. Självklart vill man ju i första hand se till så att dessa hemskheter slutar. Det vi i Sverige kan göra är att stötta de organisationer som hjälper med påverkan mot regeringar och byggande av barnhem.

Av de som lever i extrem fattigdom är 70 procent kvinnor, samtidigt som det är kvinnor och flickor som kan lyfta världen ur fattigdom. Därför fokuserar ActionAid på kvinnor och flickor i alla projekt och kampanjer.

Människor som lever i extrem fattigdom kan inte tillgodose sina mest grundläggande behov. Idag lever 1,2 miljarder människor i extrem fattigdom. Medellivslängden för dem är ofta bara halva den vi har i Sverige, 40 år istället för 80 år. Fortsätt läsa