Löner välgörenhet

välgörenhet actionaidVälgörenhet:I det här inlägget listar jag vad många de mest kända välgörenhetsorganisationerna tar ut i arvode. Vi vill ju att de pengar som vi ger i välgörenhet ska gå i så stor mån som möjligt till de som behöver det, inte att pengarna ska gå till derasVD osv.

Nedan får du information om löner för flera av de stora välgörenhetsorganisationerna och vidare analys utifrån Charity rating- som ger bra rapporter om många välgörenhetsorganisationer.

Det kan vara svårt att bestämma sig vilket organisation man vill hjälpa. Ska man hjälpa fattiga i Sverige eller utomlands? Ingen i Sverige behöver svälta eller gå på gatan. Det finns miljontals barn i Sydamerika, Indien och Afrika som går på gatan och tvingas prostituera sig,blir utsatta för våld och trafficking osv. Självklart vill man ju i första hand se till så att dessa hemskheter slutar. Det vi i Sverige kan göra är att stötta de organisationer som hjälper med påverkan mot regeringar och byggande av barnhem.

Av de som lever i extrem fattigdom är 70 procent kvinnor, samtidigt som det är kvinnor och flickor som kan lyfta världen ur fattigdom. Därför fokuserar ActionAid på kvinnor och flickor i alla projekt och kampanjer.

Människor som lever i extrem fattigdom kan inte tillgodose sina mest grundläggande behov. Idag lever 1,2 miljarder människor i extrem fattigdom. Medellivslängden för dem är ofta bara halva den vi har i Sverige, 40 år istället för 80 år.

Välgörenhet Actionaid

ActionAid menar att fattigdom är en orättvisa. Deras mål är att utrota fattigdomen, tillsammans med de fattiga. Organisationen arbetar långsiktigt, tillsammans med de mest utsatta och stärker deras egna initativ och arbete för att ta sig ur fattigdomen.

Actionaid är en bra organisation där minsta möjliga del av bidragen går till löner och administrativa kostnader. Nedan har jag listat lönerna för de mest kända välgörenhetsorganisationernas VD. Man vill ju att organisationen ska ledas av en person som inte tar alltför stor del av pengarna och som vill arbeta för en god sak, inte för pengarna i första hand. Självklart förstår jag ju att det behövs kompetenta personer och att de alla säkert skulle kunna få bättre lön på annat ställe. Jag stöder Actionaid. För 200 kr/månad så hjälper jag en liten flicka undan svält. Det kan säkert de flesta undvara, eller hur? Källa information: Actionaid

Erikshjälpen

Barnen står i centrum för Välgörenhetsorganistionen Erikshjälpens engagemang, såväl i Sverige som i övriga världen. Insatserna som görs bygger på att barnens behov och rättigheter ska tillgodoses. Därför stöds också familjerna, så att de kan ta ansvar för barnens utveckling. Insatserna görs utifrån en kristen värdegrund.

Läkare utan gränser

Läkare Utan Gränser  ger humanitär medicinsk katastrofhjälp till människor som drabbats av väpnade konflikter, kriser, epidemier och naturkatastrofer samt till befolkningsgrupper som saknar hälsovård på grund av social eller geografisk isolering. Anställda läkare hos Läkare Utan Gränser får en symbolisk lön på strax över tio tusen kronor före skatt. Ersättningsnivån ökar sedan med erfarenhet och ansvar.

Löner VD Välgörenhetsorganisationer

Action Aid Ylva Jonsson Strömberg 52 000:- (april 2012, läs mer)
Erikshjälpen Bengt Swerlander 32 500:-
Hoppets Stjärna Lennart Eriksson 54 500:-
Läkarmissionen Kjell Andersson 47 000:- + bil
PMU Inter Life Niclas Lindgren 34 500:- + internet
Svenska FN-förbundet Linda Nordin Thorslund 42 200 :-                                         

Läkare utan gränser Dan Sermand 47 400:-
Svenska kyrkan Margareta Grape 61 500:-
Unicef Sverige Véronique Lönnerblad 78 431:-  (april 2012, läs mer)                         Rädda Barnen Elisabeth Dalin 80 000:- (uppdat. april -12, läs mer)
Röda Korset Christer Zettergren 88 710:- + bil
SOS-Barnbyar Anna Ryott 77 000:-                                                                          

Plan Sverige Anna Hägg-Sjöquist 67 600:-

Den värste av de allihop tycks vara Röda Korsets ordförande Bengt Westerberg med sina 850 000:- året totalt med samtliga styrelseuppdrag. Röda korset har både den bäst avlönade generalsekreteraren och den högst arvoderade ordföranden. Uppgifterna bygger på enkätsvar från organisationerna och alla är inte uppdaterade under det senaste året. Ha även i beaktande att det eventuellt kan skilja sig något åt i hur mycket tid vardera VD lägger ner i arbete.
Källa: Blod och eld, Artikel DN: Röda korset toppar löneligan,

-Från 1 januari 2012 ges 25 procents skatte­reduktion på gåvobeloppet till privatpersoner som skänker pengar till organisationer som godkänts av Skatteverket

Analys utifrån Charity Rating:

Läkare utan gränser är en stor organisation som hanterar sina insamlade medel mycket effektivt: endast 8,4 procent av deras insamlade medel går till insamlingskostnader. Styrelse och VD består av sjuksköterska, läkare, psykolog och ekonom- bra kompetenser!

Actionaid är en lite mindre organisation som hjälper barn och deras byar i utsatta länder. Jag har själv ett fadderbarn genom Actionaid i en by i Indien. Insamlingskostnaden här är nästan 29 procent, alltså lite högre än Läkare utan gränser..

-Jag slutar här för att fortsätta vid senare tillfälle då sidan Charity rating krånglar lite för mig/Karro

Fler länkar om välgörenhet:

Information gatubarn Indien från Actionaid.org, Actionaid.se, Unicef Människohandel: 1,2 milj barn utsätts varje år, Blogg om välgörenhet: Gemensam styrka, Info om välgörenhetsorgatisationer

Klicka på länken nedan för att läsa om Actionaids välgörenhetsarbete och själv bli fadder till en flicka!