Manifestation Mors dag: Vi tar fajten för mamma

mödradödlighetIgår var det mors dag. En passande dag att ägna hela världens mödrar en tanke. En kvinna dör var 90:e sekund till följd av komplikationer i samband med graviditet eller förlossning. I många länder, främst i Latinamerika, Norra afrika, även Irland och Malta, råder abortförbud, ofta även för unga kvinnor och barn som blivit våldtagna. De tvingas till livshotande abortmetoder då de hellre dör än föder barnet och blir utkastade från samhället. Igår hade vi på Amnesty en manifestation tillsammans med Svalorna Latinamerika, RFSU Stockholm, WRA och LatiCe för att sprida information om den allvarliga situationen på många ställen i världen och för att samla namnunderskrifter för att skicka till berörda makthavare.

Manifestationen blev lyckad. Vi fick hjälp av ett band, hade talare och körde också en flashmob till Eye of the Tiger. Kändes kul och viktigt att göra något  som kan hjälpa situationen för alla kvinnor (och barn) som är drabbade. Det som känns tråkigt är de människor (ca 35 procent av de tillfrågade på stan) som inte vill skriva under en sådan här namninsamling. Min öppningsfras var: ” Vill du skriva på för att hjälpa kvinnor och barn som dör i mödradödlighet?” med lite variation. Det jag har svårt att förstå är varför man inte vill skriva under på det. Är många så stressade i Sverige att det känns för jobbigt att ägna några sekunder för att hjälpa andra? Det är i så fall väldigt sorgligt. Men skönt samtidigt att det finns många människor som inte blundar för verkligheten och orkar hjälpa.

Information Mödradödlighet:
De flesta av dödsfallen vid graviditet (cirka 95 procent) sker i fattiga länder. I en del länder i Afrika söder om Sahara riskerar en av åtta kvinnor att dö på detta sätt. Minst sex miljoner barn dör före, under eller strax efter förlossningen på grund av komplikationer och dålig hälsa hos modern.De mödrar och barn som dör på detta sätt är fler än de människor som dör varje år i TBC, AIDS och malaria – sammantaget. Ändå har så lite gjorts för att minska mödradödligheten.

De vanligaste direkta orsakerna bakom dödsfallen (73 procent) är:
•    infektion, till exempel på grund av könsstympning
•    blödningar
•    havandeskapsförgiftning
•    kramper och blodtryck som stiger okontrollerat
•    förlossningshinder, till exempel på grund av könsstympning
•    komplikationer efter osäkra aborter
•

Indirekta orsaker:
•     Ofta får patienter betala höga avgifter, vid komplikationer kan det vara omöjligt för dem.
Vården kan vara av dålig kvalitet och kvinnor behandlas ofta respektlöst.
Könsdiskriminering: som att flickor gifts bort alldeles för unga, ofta mot sin vilja, och att kvinnor inte har rätt att säga nej till sex. Könsstympning är oerhört utbrett i stora delar av Afrika.
Att kvinnor förvägras utbildning och arbete med en lön de kan försörja sig och sina barn på.
Att det i många länder är svårt eller omöjligt för en kvinna att skilja sig.

•    Bristande tillgång till preventivmedel och säker,effektiv och frivillig familjeplanering. Omkring 200 miljoner kvinnor saknar tillgång till preventivmedel och familjeplanering .I många fall motsätter sig kvinnors äkta män att deras fruar får tillgång till p-piller.
Osäkra aborter: omkring 20 miljoner osäkra aborter utförs varje år och cirka 70000 kvinnor dör på grund av detta.

Religiösa påtryckningsgrupper och regeringar bär största delen av skulden till detta genom att de försvårar eller förbjuder lagliga och säkra aborter. Antalet aborter minskar inte, de blir bara farligare.

Amnesty anser att abort ska avkriminaliseras och att alla stater bör garantera tillgång till säkra aborter – som görs i tid och till rimlig kostnad – efter våldtäkt och incest eller när kvinnans liv eller hälsa allvarligt hotas av en graviditet. Man kan egentligen sammanfatta ovanstående indirekta orsaker med: diskriminering av kvinnor.

Exempel situation Nicaragua:

Abort totalförbjöds 2006, men 2008 skärptes lagen ännu mer och nu är abort kriminaliserat.
Inget skäl godkänns, varken våldtäkt, incest eller att kvinnans eller flickans hälsa eller liv riskeras.
Kvinnor och flickor som genomgår en abort riskerar långa fängelsestraff, liksom vårdpersonal som utför den. Även kvinnor som får missfall riskerar att åtalas, då man misstänker att de försökt göra abort.
Som vanligt drabbas fattiga kvinnor värst. De ser kanske ingen annan utväg än en osäker abort.

Över hälften av alla anmälda våldtäktsfall drabbar kvinnor under 17 år. De flesta av dem som blivit gravida till följd av övergreppen är mellan 10 och 14 år. Att föda barn för så unga flickor kan vara livshotande. Dessutom tar många gravida tonåringsflickor tar livet av sig.

Obs: Ovanstående siffror är ej exakta och mörkertalet kan vara stort.

Källa: Birgitta B och Amnesty.

Mer välgörenhet:

Arbete amnesty, Löner organisationer

amnesty